• Alternatief nieuws

    90% van de media in de Verenigde Staten is in handen van slechts 6 bedrijven. Dertig jaar geleden was 90% van de media nog in handen van 50 bedrijven. Ook in Nederland worden de media beheerst door een klein aantal bedrijven. Hierdoor kan een eenzijdige nieuwsvinding en berichtgeving ontstaan. Zonder alternatieve visies of invalshoeken en volgens politiek correcte en historisch verankerde denkbeelden.

    Alternatief nieuws.nl wil het beste alternatieve nieuws verzamelen dat niet in de 'mainstream' media wordt gepresenteerd. Alternatief-nieuws.nl wil hierbij toegang verschaffen tot andere meningen, visies en feiten. Dit alternatieve nieuws kan een ander licht werpen op de realiteit zoals die dagelijks via de televisie, radio en kranten wordt verspreid.

    Alternatief nieuws.nl pretendeert hierbij niet de waarheid in pacht te hebben. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk waardevolle nieuws-informatie uit door ons geselecteerde alternatieve nieuwsmedia te verzamelen, zodat iedereen zelf een goed geïnformeerde visie kan opbouwen over de wereld waarin we leven.