• Disclaimer

  De website van Alternatief Nieuws wordt ge├╝pdate op basis van nieuwe nieuwsberichten van geselecteerde websites.

  Alternatief Nieuws schrijft zelf geen nieuwsberichten.

  De op de website vermelde berichten worden dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens.

  De inhoud van de website kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Alternatief Nieuws.

  De informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

  Alternatief nieuws stelt de inhoud van de website beschikbaar onder de bepalingen van "fair use" in een poging om een beter begrip van de politieke, economische en sociale kwesties in de wereld te bewerkstelligen.

  Het materiaal op deze site wordt verspreid zonder winstoogmerk en is bedoeld voor educatieve doeleinden en het stimuleren van verder onderzoek.

  Aan informatie die op de website van Alternatief Nieuws wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.

  Voor de op de website opgenomen inhoud en hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Alternatief Nieuws nimmer aansprakelijk worden gehouden.

  Het bovenstaande is onverminderd van toepassing voor de berichtgeving via onze Twitter-account.